Dynamiek is de manier waarop mensen onderling op elkaar reageren. Iedereen gedraagt zich anders, wat maakt dat de dynamiek tussen mensen kan verschillen. Waar de dynamiek met de één vloeiend is, kan hetzelfde gedrag in contact met een ander volledig vastlopen. De moederwond heeft invloed op het contact tussen moeder en kind. Hieronder vind je 7 uitgewerkte thema’s, die op een ongezonde manier invloed hebben gehad op de relatie met je moeder en andersom.

Bekende dynamieken tussen moeder en kind mbt de moederwond.

1. Afsplitsen Je hebt als kind geleerd om je in te houden, delen van jezelf weg te duwen of nooit te ontwikkelen, omdat dit voor je moeder bedreigend was. Hoe meer jij volledig op je eigen plek ging staan als kind, des te meer confronterend jij werd als spiegel. Je raakte stukken in haar, waar zij nog  onbereikbaar was voor zichzelf of voor jou. Dit is ook precies het stuk, waar je vastzit op schuld en schaamte als je jouw moeder voorbij gaat. Het loyaliteitsconflict ‘blijf ik trouw aan wat mijn moeder van mij wil of aankan of kies ik mijn eigen pad?’ Met het risico op gedoe, buitensluiting of afwijzing. Als kind is dat heftig, door je afhankelijke positie. Als volwassene blijft dit gevoel zich herhalen, als je dit patroon niet doorbreekt. 

2. Zelf verantwoordelijkheid niet pakken Als moeder haar verantwoordelijkheid niet neemt om wonden te helen of naar zichzelf te kijken, is het voor kinderen onmogelijk om neutraal op hun plek te staan. Kinderen springen als een magneet in de gaten van het systeem en gaan ouders compenseren, zich aanpassen of juist tegendraads gedrag vertonen. Ook gaan kinderen pijn van ouders dragen vanuit loyaliteit of de hoop, dat de last uit het systeem verdwijnt. Binnen het systemisch werk noem je dit de magische beweging.

3. Projectie Moeder kijkt via de moederwond naar haar kind. Door invulling en vervorming vanuit haar eigen thematiek, kan het kind zich niet stabiel ontwikkelen. Zo ontstaat de onderlinge dynamiek, die voor beiden in de kern stagnerend is. Moeder kan bijvoorbeeld het gevoel hebben, dat ze tekort wordt gedaan door haar kind. Het kind haar afwijst. Of haar onzekerheid wordt versterkt, door het niet weten hoe te handelen in situaties met haar kind. Als moeder haar oude verdriet of woede niet onder ogen komt, kan dit zich richting haar kind uiten in woede, manipulatie, competitie, jaloezie of afwezig worden.

4. Pijn niet dragen, niet bereid zelf aan te gaan Waar kinderen de pijn van ouders dragen, grijpt moeder niet in, maar laat het (onbewust) gebeuren. Hier kan ook pleasegedrag vandaan komen bij kinderen. Het moeder niet moeilijk willen maken. Als kind goed worden in afstemmen op je moeder, in plaats van andersom. Of confrontatie vermijden, om haar tegenreactie, buien of instorten te voorkomen. Je als kind verantwoordelijk voelen voor het geluk van je moeder. Wat schadelijk is voor de ontwikkeling mbt autonoom mogen zijn en eigen initiatief leren nemen als kind (en daardoor zelfvertrouwen ontwikkelen.)

5. Ik heb geleden, dus jij ook Door zelf opgegroeid te zijn bij een moeder met een moederwond, kan moeder onderhuids wrok koesteren en het eigen kind ook tekort doen. Zo herhaalt de thematiek zich binnen de vrouwenlijn. Ik heb geleden, mijn kind zal het niet beter vergaan. Waar de doorgeslagen tegenovergestelde beweging is, overcompenseren en volledig richten op (de behoeften van) het kind. Dan kom je bij ik heb geleden, dat gaat mijn kind niet gebeuren.

6. Respect opeisen Moeders kunnen respect opeisen. Afdwingen, ondanks dat de verhouding en de omgang tussen moeder en kind ongezond is.

7. Afkeuring Kinderen hebben goedkeuring van hun moeder nodig om het gevoel te krijgen welkom te zijn, gehoord en gezien te worden. Leren dat het vrouwelijke veilig is, ook in zichzelf. Opgenomen te worden in de groep en later in het leven zelf. Moeder is de eerste persoon waar het kind in de buik mee in verbinding staat. Afwijzing van moeder raakt de angst om buitengesloten te worden of niet te kunnen overleven. Je krijgt daardoor het gevoel mee niet oke te zijn, als kind en later als volwassene.

 

  • Hoe reageerde jouw moeder vroeger op jou?
  • Hoe ken jij gewaardeerd, geliefd, gezien en gehoord worden door haar?
  • Hoe ken jij afwijzing, vijandigheid, uit contact gaan, jaloezie, je niet gehoord en gezien voelen bij haar?
  • Wat was jouw reactie hierop?
  • Wat gebeurt er nu als je zichtbaar, kwetsbaar of afhankelijk bent?
  • Welk verband zie jij tussen vroeger en nu hierin?
  • Welke reactie zou je willen hebben?

 

Traject helen moederwond